1 Mosebog 2.4

Det er Himmelens og Jordens Skabelseshistorie. Da Gud HERREN gjorde Jord og Himmel

Der er her en opdeling af 1 Mosebog 1, og den er: Himmelens og jordens skaberhistorie, og den dag Gud Herren gjorde jord og himmel.

Læg mærke til at der står himmelen og jorden. Når noget står 2 gange i et vers, så er det ekstra vigtigt at vi bliver årvågne og lægger mærke til detaljerne. I dette tilfælde er det rækkefølgen vi skal lægge mærke til. Der står først at Gud skabte (bara) himmelen og jorden, og Gud Herren gjorde Jord og himmel. Læg mærke til at der står jord og himmel, altså lige omvendt. Det er helt klart for at sige at der er en opdeling af skabelsesberetningen, at Gud skabte et oprindeligt skaberværk, og måtte senere genskabe (gjorde) det igen.

I KJV står der i den første del

"These are the generations of the heavens and of the earth when they were created"

Det er her tydeligt at der er tale om det samme ord som vi så i vers 1, at Gud skabte himmelen og jorden. Men hvad med resten?

"in the day that the LORD God made the earth and the heavens,"

Vi ser så her at der står gjorde i sidste del af 1 Mosebog 2.4 og i 2 Mosebog 20.11, hvor også ordet er brugt om de 6 dage, men skabte i første del af 1 Mosebog 2.4. Ved at studere brugen at bara og asah, fremgår det at der ved bara er tale om at bringe til eksistens uden hjælp af forudeksisterende materiale, hvor det ved asah ikke er tilfældet. Vi ser derfor i 2 Mosebog 20.11 at ordet som er brugt netop er asah for at gøre opmærksom på at det ikke er det oprindelige som det står i 1 Mosebog 1.1 det har med at gøre, da ordet er asah.

KJV oversat

Genesis 2:4 Disse er himmelens og jordens generationer da den blev skabt, på den dag hvor Gud gjorde jorden og himmelen

Norsk
4 Dette er himmelens og jordens historie, da de blev skapt, den tid da Gud Herren gjorde jord og himmel:

Dansk
4 Det er Himmelens og Jordens Skabelseshistorie. Da Gud HERREN gjorde Jord og Himmel

KJV
These [are] the generations of the heavens and of the earth when they were created, in the day that the LORD God made the earth and the heavens

Ordet "skabelseshistorie" tholedoth, er brugt for en overskrift til hvad der følger, udviklingen af disse generationer, historien om dem som er født eller historien om hvad der skete med dem, eller hvad de gjorde. Ordet skabelseshistorie eller generationer kan vel heller ikke siges om 7 dage. Det bliver ikke brugt for fødslen eller oprindelse af en person, men har altid med hans familie og liv (Keil, Delitzsch).

Ordet stemmer overens med reshith, som også kan oversættes anderledes end begyndelsen, men mere som et "førhend". Der skulle derfor ikke være noget i vejen for at sige, at de tidsaldre som videnskaben er kommet frem til, er beskrevet i brugen af ordene "reshith" og "tholedoth" og "bara".

John Skinner siger at bara ikke kan være brugt om generationer, men jeg har fundet en del skriftsteder som siger at bara godt kan bruges om det Gud gør i et større perspektiv, eller af flere gange. (1 Mosebog 2.3, 2 Mosebog 34.10,Salme 51.10, 102.18, 104.30, 148.5, Esajas 57.19, Malakias 2.10)

Ordet "den dag" står dermed som overskrift for hvad der kommer efter 2.2b - 4.26, og har med 1 Mosebog 1.3-31 at gøre (2 Mosebog 20.11).

1 Mosebog 2.4 skal slet ikke skal læses som en sætning. Dette er der mange tilfælle af i skriften, og det kan være svært for os at forstå, men vi må huske på at bibelen er skrevet på hebræisk og at der kan være gået noget tabt i oversættelsen fordi at oversætterne ikke lagde nok vægt på et bestemt ord som måske jøderne ville have lagt vægt på, og man skal være opmærksom på, at Gud jo kan føre en ind i skriften på en måde som man før ikke har kunnet se.


Hvad er gap teorien ?

Hvad mener jeg med skabelse ?


Ny artikel

Jorden, og ikke livet er gammelt, læs om hvad bibelen siger om jordens alder. Læs mere

Ny artikel

En fortsættelse af min påstand, at der er sket en katastrofe efter vers 1. Denne gang med en lille skitsering af at forståelsen går længere tilbage end som så. Læs mere

Nyt design

Det er med stor glæde at jeg kan fremvise den nye side. Jeg går fra at have links, til at have artikler, for at gøre siden mere personlig.