2 Mosebog 20.11

2 Mos 20:11 Thi i seks Dage gjorde HERREN Himmelen, Jorden og Havet med alt, hvad der er i dem, og på den syvende Dag hvilede han; derfor har HERREN velsignet Hviledagen og helliget den.

I begyndelsen SKABTE (bara) Gud himmelen og jorden, han gjorde den ikke, da den ikke eksisterede før. BARA har i sig, at det er noget helt nyt, noget der ikke var til før, hvor ASAH har noget med forudeksisternede materiale at gøre, at forme noget til et produkt.

Vægten er altså lagt på det Gud gjorde, himmelen, jorden oghavet med alt, altså på de seks dage, og ikke begyndelsen, tiden forud for dagene.

Det er klart, at Guds vægt i bibelen ligger på vor tid, og ikke så meget på tiden før dagene, men det er bemærkelsesværdigt at se, at bibelen er meget præcis i sin brug af ord, nuancerede ord, som klart adskiller dagene fra begyndelsen hvad jeg også har påpeget i artiklen om 2 Mos 2.4, himmelen og jord, skabte, jord og himmel, gjorde, en klar adskillelse imellem det Gud skabte, og det Gud gjorde, og den brug af ord der først er "himmelen og jord", og så "jord og himmelen", for netop at påpege at der er et skel.

Dette skel føres helt klart videre også i 2 Mos 20.11 når der står at "i seks dage gjorde Herren himmelen, jorden og havet med alt;" han kæder ordet "gjorde" sammen med de seks dage.


Hvad er gap teorien ?

Hvad mener jeg med skabelse ?


Ny artikel

Jorden, og ikke livet er gammelt, læs om hvad bibelen siger om jordens alder. Læs mere

Ny artikel

En fortsættelse af min påstand, at der er sket en katastrofe efter vers 1. Denne gang med en lille skitsering af at forståelsen går længere tilbage end som så. Læs mere

Nyt design

Det er med stor glæde at jeg kan fremvise den nye side. Jeg går fra at have links, til at have artikler, for at gøre siden mere personlig.