Guds ur

Det kan syntes bemærkelsesværdigt, at støvet på månen ikke er dybere end det, at det pga det ikke er belæg for, at det hele skulle være millioner af år siden det hele blev skabt, men nærmere for ganske nyeligt.

Det samme kan siges om jordens magnetiske poler, som har en halvering på 1,400 år som antyder, at jordens eller livets alder højst kan være 10000 år.

Men som med alle ting, så står den slags videnskabelige konklusioner til mulig revidering i lyset af ny viden i fremtiden, megen såkaldt bevis er i mange tilfælde bare teori eller tro. Personligt mener jeg at modellen fra skabelsesdagene er den rigtige.

Men set i lyset af, at galaksernes lys, som tager en bestemt tid for at nå os, og så det med de eksempler hvor man på de beviser der siger at livet eller jorden må være ungt, så må jeg alligevel konkludere, at beviser aldrig kan modsige hnnanden, de må spille sammen, ellers forstår man at et eller andet er forkert.

Lyset fra galakserne fortæller os, at universet er milliarder af år, altså må det være livet der er ungt, og ikke jorden, det vil jeg gerne belyse ved følgende vers fra bibelen.

Job 26:13 ved hans Ånde klarede Himlen op hans Hånd gennembored den flygtende Slange.

Psalm 102:26-27 Du grundfæsted fordum Jorden, Himlene er dine Hænders Værk; 27 de falder, men du består, alle slides de op som en Klædning;

Psalm 104:30 du sender din Ånd, og de skabes, Jordens Åsyn fornyer du.

Job 26.13 siger at Guds Ånd satte alt i orden over vandene, altså i himlene, den anden himmel, hvorfor det let kan tolkes som at Gud dengang nulstillede uret, for at give de senere tider en anelse af, hvilke dag man befandt sig på, i henhold til skabelsesdagenes profetiske gang.

Salme 102 og 104 siger at jorden har en klædning der kan slides op, men kan den slides op, så kan den også fornyes, hvad David også nævner i salme 104. Igen her er et ur som kan nulstilles som vidnesbyrd for os mennesker om, hvorpå dagene vi er, rent profetisk.


Hvad er gap teorien ?

Hvad mener jeg med skabelse ?


Ny artikel

Jorden, og ikke livet er gammelt, læs om hvad bibelen siger om jordens alder. Læs mere

Ny artikel

En fortsættelse af min påstand, at der er sket en katastrofe efter vers 1. Denne gang med en lille skitsering af at forståelsen går længere tilbage end som så. Læs mere

Nyt design

Det er med stor glæde at jeg kan fremvise den nye side. Jeg går fra at have links, til at have artikler, for at gøre siden mere personlig.