Guds ur 2

Når man tænker over det, så må tiden have afledt nogle aflejringer, nogle spor efter sig, og det har den, dinosauerer, fossiler, aflejringer i jorden, på bjergtoppe, tiden har aflagt sit vidnesbyrd.

Man kan jo sige sig selv, at olien ikke er kommet bare på få hundrede år, eller 1000 år, de fossile brændstoffer er et produkt som er opstået for omkring 100.000 år siden eller ældre, det har altså taget tid for at fossilerne at blive omdannet til den tyktflydende masse vi kalder olie, samt gasser.

Den der med at Gud på en eller anden måde har skabt jorden med olie i jorden, syntes ikke at have sit billede fra virkeligheden.

Selv i Guds rige, menigheden, arbejder Gud udfra process, tidsforløb. Men der er også mirakler, hvor Gud bryder ind i tiden, og gør noget. Begge dele er virkeligt, men jeg tror ikke vi funder noget sted fra et princip fra bibelen, at Gud har skullet have skabt olien, der er jo bred enighed om, at det er opstået udaf fossiler, men disse tager tid at nedbrydes.

Diamanterne i Afrika, er man kommet frem til, er dannet af aflejringer fra omkring ca. 146-65 mio. år før nu, og under stort pres blevet til det de er, og stammer fra Kridttiden.

Kontinenternes skred er også noget der tager tid. Jeg ved godt at på Pelegs (1 Mosebog 10.25) tid adspredtes jordens befolkning, men der står intet om, at jorden blev splittet op i dele. Kontinenterne er også et ur, da disse jo flytter sig.

Bjergene er også et element, de påpeger også alder, hvad skriften klart genlyder, dvs, den siger, at bjergene er ældgamle.

Noget der kan være svært at forholde sig til er jordskorpens tykkelse, i forhold til jordens alder. Jordens yderste skal, skorpen når en tykkelse på 5 km under oceaner og 70 km under bjergkæder. Disse består af forskellige lag, som er lagt igennem jordens aldre, forskellige perioder.

Alle disse ting taler sit vidnesbyrd om alder, process. At sige at 6000 år skulle kunne forklare disse, syntes jeg er at strække den lige lovligt langt.


Hvad er gap teorien ?

Hvad mener jeg med skabelse ?


Ny artikel

Jorden, og ikke livet er gammelt, læs om hvad bibelen siger om jordens alder. Læs mere

Ny artikel

En fortsættelse af min påstand, at der er sket en katastrofe efter vers 1. Denne gang med en lille skitsering af at forståelsen går længere tilbage end som så. Læs mere

Nyt design

Det er med stor glæde at jeg kan fremvise den nye side. Jeg går fra at have links, til at have artikler, for at gøre siden mere personlig.