Guds ur 3

Vi befinder os i den sjette dag, menneskets dag, hvor alt kan lade sig gøre ligesom på babylonstårnets tid, alt hvad mennesker sætter sig for, lykkes, det kan godt se ud som om, at problemet med de manglende metaller i fremtiden, nok skal vise sig at være et problem, som mennesket nok skal kunne løse uden det større problemer.

Men mængden af metaller syntes også at have den mekanisme af at være som et ur, og tiden rinder snart ud for jordens ressourcer af metaller. Når tingene slipper op, så skal man presse igennem for at kunne holde den samme standard.

Hvis ikke alt skal gå tilbage, og uret gå i stå, så må man finde en måde at få uret i gang igen, så man kan komme videre.

Dette kan også siges om de ressourcer af olie der er i jorden, de slipper jo også op engang, og så må man finde på noget nyt.

Som sagt, så har vi kun en jord, og pladsen er jo ikke uendelig. Når man ser på multifikationsfaktoren for menneskeheden, så kan menneskeheden umuligt være millioner af år, vi burde faktisk have været mange flere hvis vi skulle være så gamle. Dette taler også om en forholdsvis ung menneskehed, måske de 6000 år, men taler også om et ur, der siger at når vi mennesker når et bestemt antal, så er det på tide at Gud griber ind, holder dom, skiller fårene fra bukkene, og så starter forfra.

Jordens tilstand er også en antydning af et ur, for det sy ntes som om, at urværket løber løbsk, hvor mange steder i verden sker der ikke naturkatestrofer? Det er som om at de sidste del år, at vi bliver bombarderet med nyheder der viser hvor skrækinjagende det er hvad der sker rundtomkring. Måske en rød lampe til os om at jorden ikke skal vare evigt og ej heller vores liv?

Hele jorden, alt hvad der er, lever, bygges, har en bestemt levetid, alt syntes at skrige til himlen at alt har sit endelige en dag.

Jorden og alt hvad der lever må forgå, jorden har ikke evige ressourcer, men har sin tilmålte tid hvor den skal fungere til menneskenes hjem.

Hvordan Gud skal trække uret op igen, når han vil skabe en ny himmel og en ny jord, kan man gætte til, at som han skabte jorden oprindeligt, så vil han også gøre igen når den tid kommer.


Hvad er gap teorien ?

Hvad mener jeg med skabelse ?


Ny artikel

Jorden, og ikke livet er gammelt, læs om hvad bibelen siger om jordens alder. Læs mere

Ny artikel

En fortsættelse af min påstand, at der er sket en katastrofe efter vers 1. Denne gang med en lille skitsering af at forståelsen går længere tilbage end som så. Læs mere

Nyt design

Det er med stor glæde at jeg kan fremvise den nye side. Jeg går fra at have links, til at have artikler, for at gøre siden mere personlig.