Guds ur konklussion

Tiden vil strækkes til det uudholdelige før Jesus kommer igen, mange vil sige "hvor bliver det af med hans komme", "alt har jo været som det altid har været", de vil spotte og påstå at skrifterne ikke passer.

Når jeg siger at uret måske vil blive trukket op af mennesker ved opfindelse af andre stoffer der kan indgå i elektronik og andet, så tror jeg det umiddelbart er rigtigt, netop pga at jeg ikke tror Jesus vil komme igen lige med det samme, og at dette vil ikke ske lige med det samme bare fordi verden rystes og mange ting vil ske. Men de er tegn på at noget snart må ske.

Jordens lag, universet, alle de forskellige ure peger for mig på, at jorden ikke kun er gammel, men også at vi befinder os i den 6 dag. Gud har aflagt sit vidnesbyrd om, at uret har været trukket op, måske flere gange.

Jeg syntes selv det er absurd at tænke, at jorden kun har eksisteret i 6000 år, som om Gud ikke har haft noget at lave før da. Jeg ved godt at han sagtens kunne have noget at gøre, da bibelen kun beskæftiger sig med, hvad vi har brug for at vide til vor frelse, og lidt til vores nysgerrighed.

Men jeg tror at disse indikatorer er gjort for netop for sådan en tid som vores, for det er jo først i vores tid, i mange tilfælde, at vi har informationer nok til at forholde os til det, pga opdagelser og forskning, godt nok skal disse tolkes, for hvor mange gange har videnskaben ikke viist sig at være forfejlet?

Fund, forskning skal altid tolkes, sådan er det, men når disse passer ind i bibelens tale, så mener jeg at det er forsvarligt at tage disse vidnesbyrd for sande.


Hvad er gap teorien ?

Hvad mener jeg med skabelse ?


Ny artikel

Jorden, og ikke livet er gammelt, læs om hvad bibelen siger om jordens alder. Læs mere

Ny artikel

En fortsættelse af min påstand, at der er sket en katastrofe efter vers 1. Denne gang med en lille skitsering af at forståelsen går længere tilbage end som så. Læs mere

Nyt design

Det er med stor glæde at jeg kan fremvise den nye side. Jeg går fra at have links, til at have artikler, for at gøre siden mere personlig.