Jesus i skabelsesberetningen

Vidste du at Jesus står nævnt i skabelsesberetningen?

I Zec 12.10 står der:

så de ser hen til ham (aleph tau), de har gennemstunget, og sørger over ham, som man sørger over en enbåren Søn,

Aleph og tau er det første og det sidste bogstav i det hebræiske alfabet, men når de står sammen, bliver de ikke oversat da oversætterne ikke mener der er et tilsvarende ord der dækker det.

I Åbenbaringen 1.8 står der

8 Jeg er Alfa og Omega, siger Gud Herren, han, som er, og som var, og som kommer, den Almægtige.

Lyder dette ikke ens?

Når vi ser på skabelsesberetningen er der især 2 steder hvor aleph og tau står, og det er i 1 Mos 1.1 og 1.4.

1 Mos 1.1
I begyndelsen skabte Gud (aleph tau) himlen og jorden.

Der står jo at alle ting er skabt ved ham, Jesus, og til ham.

En hebræisk interlinear har oversat 1.4 med:

Gen 1.4 "And saw God [Alef Tav the] the light, that good, and seperated God between the light and the darkness, and called Gud the the light Day and the darkness He called Night".

Læs også Joh 1, og lyset var menneskenes lys.......

Jeg har før sagt at mørket var åndeligt, jeg har bare ikke før set at Jesus på denne måde blive nævnt før nu som lyset i skabelsesberetningen.

Grundordet for mørke er det samme som bliver brugt i Ægypten, det mørke der kunne mærkes.

Jesus er virkelig til stede midt i det hele med hele hans person, nævnt med navns nævnelse, omend han ikke står nævnt til alt det andet der sker i skabelsesugen, så står der andetsteds at han stod bag det også.


Hvad er gap teorien ?

Hvad mener jeg med skabelse ?


Ny artikel

Jorden, og ikke livet er gammelt, læs om hvad bibelen siger om jordens alder. Læs mere

Ny artikel

En fortsættelse af min påstand, at der er sket en katastrofe efter vers 1. Denne gang med en lille skitsering af at forståelsen går længere tilbage end som så. Læs mere

Nyt design

Det er med stor glæde at jeg kan fremvise den nye side. Jeg går fra at have links, til at have artikler, for at gøre siden mere personlig.