Jorden opstået af vand

2 Peter 3..5 Men de, der påstår dette, overser, at fra gammel tid var der himle til og en jord, som på Guds ord var opstået af vand og gennem vand,* 6 og derfor gik den daværende verden da også til grunde ved at blive oversvømmet af vand.* 7 Men de nuværende himle og den nuværende jord er i kraft af det samme ord blevet opretholdt og gemt til ilden på dommens dag, når de ugudelige mennesker skal gå fortabt.*

Der er nogle klare udmeldinger her, først og fremmest står der

1 fra gammel tid var der himle til og en jord, som på Guds ord var opstået af vand og gennem vand

Dette taler om den oprindelige skabelse, og ikke Noahs flod.

2 daværende verden oversmømmet, nuværende himle og den nuværende jord

Der tales klart om et FؘR og et EFTER, en himmel og en jord der gennemgik forandring, noget sådant kan ikke siges om Noahs flod, hvor det kun var jorden der gennemgik forandring.

Så denne passage har ikke noget med Noahs flod at gøre, men den oprindelige oversvømmelse i 1 Mosebog 1.


Hvad er gap teorien ?

Hvad mener jeg med skabelse ?


Ny artikel

Jorden, og ikke livet er gammelt, læs om hvad bibelen siger om jordens alder. Læs mere

Ny artikel

En fortsættelse af min påstand, at der er sket en katastrofe efter vers 1. Denne gang med en lille skitsering af at forståelsen går længere tilbage end som så. Læs mere

Nyt design

Det er med stor glæde at jeg kan fremvise den nye side. Jeg går fra at have links, til at have artikler, for at gøre siden mere personlig.