Jordens tidsramme

1 Hvorfor er der ikke flere mennesker på jorden hvis menneskeheden er så gammel som videnskaben ønsker át vi skal tro?

2 Hvorfor er der ikke flere dyr end de der er?

3 Hvorfor syntes der at være en ballance i forholdet til mennesker og dyr?

Der er en ballance i forholdet til dyr og mennesker, som viser at menneskene er herskende, men denne ballance kan ikke være foretaget på baggrund af millioner af år, for hvor er alle de mennesker der skulle have været på jorden i vor tid hvis menneskeheden var så gammel? Hvor er alle dyrene?

Der må være en ballance som givet af Gud, som om der er et ur der siger: "Her til og ikke længere",. Prøv at tænke tanken, hvis menneskeheden var millioner af år gammel, så ville der jo ikke være plads til os alle i vore dage, og ser man på multifikationsfaktoren, så kan vi ikke være så gamle som videnskaben ønsker at vi skal tro den er.

Men hvad betyder den ballance der imellem mennesker og dyr? Betyder det ikke at mennesket er noget særligt i forhold til dyrene? At vi er bestemt til noget særligt, at der må være en plan for os.

Dyrene har helt sikkert en speciel plads i skaberværket, og det er som om at menneskene ikke helt fylder sin plads uden kendskabet, bekendtskabet med dyr, som om de er en vigtig brik for menneskets eksistens, måske som det er godt for os mennesker at have en hobby, men hobbyen er jo ikke det hele, men det vi laver til dagligt, for at få livet til at fungere. Den samme plads i relation mener jeg dyrene har, uden jeg dog kan påvise det ved skriftsted eller andet. Måske er der noget at hente ved at Adam navngav dyrene, for hvorfor var det nu så vigtigt?

Men det er klart at dyrene ikke har fået lov til at rende os mennesker over ende, hvad man kan formode de ville have gjort om dyrene havde været her før menneskene kom til, millioner af år før.

Måske er dette ur ment som et der viser at vor tid, vor jord kun er beregnet til en tid, at dets tid vil komme da Gud starter forfra?

Multifikationsfaktoren siger hertil og ikke længere, så er der ikke plads til flere, altså en tidsramme, pladsramme, for hvor langt vi kan regne med at blive ved med at strække dette projekt, som hedder livet på jorden?


Hvad er gap teorien ?

Hvad mener jeg med skabelse ?


Ny artikel

Jorden, og ikke livet er gammelt, læs om hvad bibelen siger om jordens alder. Læs mere

Ny artikel

En fortsættelse af min påstand, at der er sket en katastrofe efter vers 1. Denne gang med en lille skitsering af at forståelsen går længere tilbage end som så. Læs mere

Nyt design

Det er med stor glæde at jeg kan fremvise den nye side. Jeg går fra at have links, til at have artikler, for at gøre siden mere personlig.