Men størst af alt er

v1 I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. v2 Jorden var dengang tomhed og øde, der var mørke over urdybet, og Guds ånd svævede over vandene.

24 ord på dansk

Begyndelsen, skabelsen af det hele, fylder meget lidt hos Gud, fordi det ikke kostede ham noget.

Dag 1 – der blive lys
v3 Gud sagde: »Der skal være lys!« Og der blev lys. v4 Gud så, at lyset var godt, og Gud skilte lyset fra mørket. v5 Gud kaldte lyset dag, og mørket kaldte han nat. Så blev det aften, og det blev morgen, første dag.

41 ord på dansk

Kampel imellem lys og mørke fylder heller ikke så meget for Gud, som det han har skabt.

Dag 2 – adskillelse af vand ovenfra og det nedenfra
v6 Gud sagde: »Der skal være en hvælving i vandene; den skal skille vandene!« Og det skete; v7 Gud skabte hvælvingen, som skilte vandet under hvælvingen fra vandet over hvælvingen. v8 Gud kaldte hvælvingen himmel. Så blev det aften, og det blev morgen, anden dag.

42 ord på dansk

Man kan sige at de første 2 dage ikke fylder ret meget, og man kan sige, at der er nogle ting, som ikke fylder så meget hos Gud. Kampen imellem lys og mørke, adskillelsen mellem det ovenfra og det nedenfra.

Men hvad var det der åndeligt set blev skilt? Helt overordnet, set, så skete der en adskillelse, mellem det oventil og det nedentil. For mig at se, så var det der de oprørske engle blev adskilt fra Guds engle, det fremgår måske ikke af at det var vand der er tale om, men der har jo lige været en adskillelse af lys og mørke, men man kan ikke sige at vand er ligestillet med et billede på engle, men jeg tror mere på at der er en antydning i at noget blev adskilt, og at dette i overført tale kan have været den åndelige adskillelse.

Altså, en adskillelse imellem englene, dem der hørte himmelen til, og de der pga oprør hørte jorden til.

Dette jeg her er inde på er hvad jøderne kalder Remez, et fingerpeg om noget dybere.

Dag 3 – hav og tørt land, planter og træer
v9 Gud sagde: »Vandet under himlen skal samle sig på ét sted, så det tørre land kommer til syne!« Og det skete. v10 Gud kaldte det tørre land jord, og det sted, hvor vandet samlede sig, kaldte han hav. Gud så, at det var godt. v11 Gud sagde: »Jorden skal grønnes: Planter, der sætter frø, og alle slags frugttræer, der bærer frugt med kerne, skal være på jorden.« Og det skete; v12 jorden frembragte grønt, alle slags planter, der sætter frø, og alle slags træer, der bærer frugt med kerne. Gud så, at det var godt. v13 Så blev det aften, og det blev morgen, tredje dag.

102 ord på dansk

Her er det som om, at Gud faktisk siger, at stedet, jorden, interessere Gud mere end det andet, som skete i de 2 første dage. Planterne, træerne som skulle tjene til føde for dyr og planter, taler om Guds omsorg for os mennesker.

Dag 4 – lys på himmelen
v14 Gud sagde: »Der skal være lys på himmelhvælvingen til at skille dag fra nat. De skal tjene som tegn til at fastsætte festtider, dage og år, v15 og de skal være lys på himmelhvælvingen til at oplyse jorden!« Og det skete; v16 Gud skabte de to store lys, det største til at herske om dagen, det mindste til at herske om natten, og stjernerne. v17 Gud satte dem på himmelhvælvingen til at oplyse jorden, v18 til at herske om dagen og om natten og til at skille lys fra mørke. Gud så, at det var godt. v19 Så blev det aften, og det blev morgen, fjerde dag.

102 ord på dansk

Her igen samme omfang i ord, som ved hans omsorg for dyr og menensker, at de har noget at spise, ser vi at vi mennesker ikke kun skal leve af føden vi får fra jorden, men også ved den, som vi får ved festtider, højtider, bestemte samlinger i løbet af året, måneden, ugen, hverdagen, og skal tjene til visdom for os mennesker, at vi skal bruge tiden vi har nu, til at tjene og tilbede Gud.

Dag 5 – levende væsener i vandet, fugle over jorden
v20 Gud sagde: »Vandet skal vrimle med levende væsener, og fugle skal flyve over jorden oppe under himmelhvælvingen!« Og det skete; v21 Gud skabte de store havdyr og alle slags levende væsener, der rører sig og vrimler i vandet, og alle slags vingede fugle. Gud så, at det var godt. v22 Og Gud velsignede dem og sagde: »Bliv frugtbare og talrige, og opfyld vandet i havene! Og fuglene skal blive talrige på jorden!« v23 Så blev det aften, og det blev morgen, femte dag.

79 ord på dansk

Gud sætter også de levende væsener i havet og i luften højt, men ikke så meget som hans omsorg for dyr og mennesker og stedet vi bor.

Dag 6 - mennesket
v24 Gud sagde: »Jorden skal frembringe alle slags levende væsener, kvæg, krybdyr og alle slags vilde dyr!« Og det skete; v25 Gud skabte alle slags vilde dyr, al slags kvæg og alle slags krybdyr. Gud så, at det var godt. v26 Gud sagde: »Lad os skabe mennesker i vort billede, så de ligner os! De skal herske over havets fisk, himlens fugle, kvæget, alle de vilde dyr og alle krybdyr, der kryber på jorden.« v27 Gud skabte mennesket i sit billede; i Guds billede skabte han det, som mand og kvinde skabte han dem. v28 Og Gud velsignede dem og sagde til dem: »Bliv frugtbare og talrige, opfyld jorden, og underlæg jer den; hersk over havets fisk, himlens fugle og alle dyr, der rører sig på jorden!« v29 Gud sagde: »Nu giver jeg jer alle planter, der sætter frø, på hele jorden og alle træer, der bærer frugt med kerne. Dem skal I have til føde. v30 Til alle de vilde dyr og til alle himlens fugle, ja, til alt levende, der rører sig på jorden, giver jeg alle grønne planter som føde.« Og det skete. v31 Gud så alt, hvad han havde skabt, og han så, hvor godt det var. Så blev det aften, og det blev morgen, den sjette dag.

224 ord på dansk

Men det der er kronen på værket, er mennesket, vi er det største Gud har skabt, og centrum for hele Guds opmærksomhed.

Dag 7 - hviledagen
2Mos 2 v1 Således blev himlen og jorden og hele himlens hær fuldendt. v2 På den syvende dag var Gud færdig med det arbejde, han havde udført, og på den syvende dag hvilede han efter alt det arbejde, han havde udført. v3 Gud velsignede den syvende dag og helligede den, for på den dag hvilede han efter alt det arbejde, han havde udført, da han skabte. v4 Det var himlens og jordens skabelseshistorie.

67 ord på dansk

Hviledagen, når alt er fuldendt, har ikke Guds opmærksomhed så meget som man skulle tro. Han ser på mennesket med udelt opmærksomhed, men han behøver jo ikke at have blik for fuldendelsen, som noget særligt, da han jo ser det hele i et blik, og samler det hele i en tanke og handling.


Hvad er gap teorien ?

Hvad mener jeg med skabelse ?


Ny artikel

Jorden, og ikke livet er gammelt, læs om hvad bibelen siger om jordens alder. Læs mere

Ny artikel

En fortsættelse af min påstand, at der er sket en katastrofe efter vers 1. Denne gang med en lille skitsering af at forståelsen går længere tilbage end som så. Læs mere

Nyt design

Det er med stor glæde at jeg kan fremvise den nye side. Jeg går fra at have links, til at have artikler, for at gøre siden mere personlig.