Skabelsen ifølge David 1

Intro

Salme 1:1 Salig den Mand, som ikke går efter gudløses Råd, står på Synderes Vej eller sidder i Spotteres Lag, 2 men har Lyst til HERRENS Lov, og som grunder på hans Lov både Dag og Nat. 3 Han er som et Træ, der, plantet ved Bække, bærer sin Frugt til rette Tid, og Bladene visner ikke: Alt, hvad han gør, får han Lykke til.

Dette må være vores tilgang til ethvert bibelstudie, at have lyst til Herrens lov, og grunde på den dag og nat, dette må være vores væsen, vores åndedræt.

Det er med denne tilgang jeg ønsker at forsøge at tilgå dette emne, hvordan David i salmerne ser på skabelsen af himmelen og jorden og alt liv.

Jeg vil tage versene i kronologisk rækkefølge og se hvor det bærer hend, så man kan se det lidt som en bibelkommentar, men kun over emnet "skabelse".


Salme 8:4-5 4 Når jeg ser din Himmel, dine Fingres Værk, Månen og Stjernerne, som du skabte, 5 hvad er da et Menneske, at du kommer ham i Hu, et Menneskebarn, at du tager dig af ham?

Se Guds storværk, hans vælde og magt, hans majestæt, alt hvad han har skabt, formet og dannet, skabt ud af intet, se så på dig selv og sig: "Alt det har han gjort for mig, for at jeg kan have et sted at bo, et sted hvor jeg kan arbejde, et sted hvor jeg kan lovsynge Gud, og hver dag vandre med ham, så stor en Gud er Gud.

Med hans vælde styrer han hele mit liv, han leder og beskytter, former og danner, den Almægtige Gud, som har skabt alt dette, himlens hær, universet, han er den der gør det hele.

Når man tænker over hvor meget vi ved om universet, eller hvor lidt vi ved om det, hvor stort det er, dets uanede dybder, kompleksitet, hvordan tingene hænger sammen og samvirker til hinandens holden sig fast i bestemte placeringer i forhold til hinanden.

Tænk sig så, hvor stort det hele er. Vort solsystem er utroligt stort, det er så vildt når man tænker over hvor langt der er ud til de fjerneste planeter, eller solen.

Men tænk så igen, at det er bare en lille prik i hele mælkevejen, og den også bare er en lille prik i hele universet.

Tænk så igen.

2 Krønikkerne 6:18 18 Men kan Gud da virkelig bo blandt Menneskene på Jorden? Nej visselig, Himlene, ja Himlenes Himle kan ikke rumme dig, langt mindre dette Hus, som jeg har bygget!

Gud kan ikke rummes i hele universet, nej, det er i hans hænder, tænk så igen på salme 8.

Salme 8:4-5 Når jeg ser din Himmel, dine Fingres Værk, Månen og Stjernerne, som du skabte, 5 hvad er da et Menneske, at du kommer ham i Hu, et Menneskebarn, at du tager dig af ham?

Tænk efter, og pris Gud.


Psalm 8:6-10 6 Du gjorde ham lidet ringere end Gud*, med Ære og Herlighed kroned du ham; 7 du satte ham over dine Hænders Værk, alt lagde du under hans Fødder, 8 Småkvæg og Okser til Hobe, ja, Markens vilde Dyr, 9 Himlens Fugle og Havets Fisk, alt, hvad der farer ad Havenes Stier. 10 HERRE, vor Herre, hvor herligt er dit Navn på den vide Jord!

1 Mosebog 1:26 Derpå sagde Gud: "Lad os gøre Mennesker i vort Billede, så de ligner os, til at herske over Havets Fisk og Himmelens Fugle, Kvæget og alle vildtlevende Dyr på Jorden og alt Kryb, der kryber på Jorden!"


Psalm 18.8-16

Der er nogle spørgsmål man må stille sig i salme 18;

1 Hvornår bævede jordens grundvolde?
1 Hvornår blev Gud vred?
3 Hvornår k0m vandenes bund til syne?
4 Hvornår blottedes jordens grundvold ved Herrens trussel?
5 Hvornår kom vandenes bund til syne?

Det er som om at David her bruger en begivenhed i henfarne tider, noget der er sket i historien, for at sige at alt dette skete ved Davids frelse er måske lidt at gå for vidt, men bruger man det som et billede på Guds kontante indgriben, så giver det merer mening.

Men lad os se på det hele.

Når man ser på de punkter enkeltvis, og samlet, sætte situationen med jorden sammen med Guds vrede, så er det som om at David først og fremmest peger på skabelsesberetningen, for hvor ellers ligger jordens grundvold øde og dens grundvold blottet? David lægger noget til dette billede, nemlig Guds vrede.

Vi ser noget af det i Jobs bog.

Job 26:13 ved hans Ånde klarede Himlen op hans Hånd gennembored den flygtende Slange.

Også her maler Job et billede af skabelsesberetningen, hvor der står "og Guds Ånd svævede over vandene", og sætter det sammen med tugtelse af den flygtende slange.

I Ezekiel står der mere om den flygtende slange, og den begivenhed der hører sammen med verset i Jobs bog.

Ezekiel 28:18 Med dine mange Misgerninger, ved din uredelige Handel vanhelligede du dine Helligdomme. Da lod jeg Ild bryde løs i din Midte, og den fortærede dig; jeg gjorde dig til Støv på Jorden for alle, som så dig.

Altså, Guds dom er malet ind i skabelsesberetningen, hvad også ordene Tohu Wa Bohu antyder, når man ser på de ords brug andet sted.


Psalm 19.1-7

Her siger David, at hele jorden, hele skaberværket, universet forkynder for os mennesker, at Gud er til, hele Guds herlighed, Guds rigdom, herlighed, hans mægtige skabermagt.

Så går David videre og fortæller at solen har et telt, og at den løber sin bane og går fra den ene ende af himlen til den anden, rundt og rundt. Tænk sig, at David allerede dengang, fik så stor en åbenbaring at vide, noget mennesker først langt senere har fundet ud af, at solen faktisk har en løbebane rundt i mælkevejen.


Mere kommer senere, på en efterfølgende side.

1


Hvad er gap teorien ?

Hvad mener jeg med skabelse ?


Ny artikel

Jorden, og ikke livet er gammelt, læs om hvad bibelen siger om jordens alder. Læs mere

Ny artikel

En fortsættelse af min påstand, at der er sket en katastrofe efter vers 1. Denne gang med en lille skitsering af at forståelsen går længere tilbage end som så. Læs mere

Nyt design

Det er med stor glæde at jeg kan fremvise den nye side. Jeg går fra at have links, til at have artikler, for at gøre siden mere personlig.