Trip, trap, træsko, læs først her, værsko

Det er bemærkelsesværdigt, at når mange går til skabelsesberetningen, så siger de, at de går lige direkte til kilden for hvordan man skal forstå den, men hvis det var tilfældet, hvorfor så mange forskellige forståelser selv af skabelsesberetningen?

Når man arbejder med skabelsesberetningen, så kan det være en god ide at arbejder sig udefra og indefter, dvs, tage alle de vidnesbyrd der ligger i yderkanten af skriften, altså alle de andre bøger i bibelen, og arbejde sig igennem dem, for at gå ind imod midten, hvor selve skabelsesberetningen står skrevet.

På den måde undgår man mange forudfattede meninger, for nogle af skriftstederne i de andre bøger i bibelen, udelukker bestemte tolkninger, eller giver en bestemt retning, hvis man ellers vil tage dem med i betragtning.

Skrift udlægger skrift, det er et godt princip, vi kan derfor ikke lade skabelsesberetningen stå alene og tolke sig selv, vi MÅ have vidner i bibelen til at bakke op omkring det der står, eller til at forklare det der står, så baggrunden, grundvolden er iorden når vi skal igang med at læse den.

Forudsætningen for at læse skabelsesberetningen er altså, at du kender alle de andre vidnesbyrd i bibelen, ellers står du på bar bund, det er måske grove ord, men set i lyset af, at intet vers kan stå alene, så giver det måske god mening.


Hvad er gap teorien ?

Hvad mener jeg med skabelse ?


Ny artikel

Jorden, og ikke livet er gammelt, læs om hvad bibelen siger om jordens alder. Læs mere

Ny artikel

En fortsættelse af min påstand, at der er sket en katastrofe efter vers 1. Denne gang med en lille skitsering af at forståelsen går længere tilbage end som så. Læs mere

Nyt design

Det er med stor glæde at jeg kan fremvise den nye side. Jeg går fra at have links, til at have artikler, for at gøre siden mere personlig.