Dag 3

Genesis 1:9-13 9 Derpå sagde Gud: "Vandet under Himmelen samle sig på ét Sted, så det faste Land kommer til Syne!" Og således skete det;
10 og Gud kaldte det faste Land Jord, og Stedet, hvor Vandet samlede sig, kaldte han Hav. Og Gud så, at det var godt.
11 Derpå sagde Gud: "Jorden lade fremspire grønne Urter, der bærer Frø, og Frugttræer, der bærer Frugt med Kærne, på Jorden!" Og således skete det:
12 Jorden frembragte grønne Urter, der bar Frø, efter deres Arter, og Træer, der bar Frugt med Kærne, efter deres Arter. Og Gud så, at det var godt.
13 Og det blev Aften, og det blev Morgen, tredje Dag.

Når man læser 1 mosebog 2.4-6, så syntes det at tyde på, at det var så nyt, at økosystemet ikke havde nået at kunne gøre sin gerning, siden at jordens overflade måtte vandes af en tåge der vældede op af jorden.

1 Mosebog 2:4-6 Det er Himmelens og Jordens Skabelseshistorie. Da Gud HERREN* gjorde Jord og Himmel - 5 dengang fandtes endnu ingen af Markens Buske på Jorden, og endnu var ingen af Markens Urter spiret frem, thi Gud HERREN havde ikke ladet det regne på Jorden, og der var ingen Mennesker til at dyrke Agerjorden, 6 men en Tåge* vældede op at Jorden og vandede hele Agerjordens Flade -

Det er som om der her ikke kan være tale om perioder istedetfor en 24 timers dag, da økosystemet ellers ville have været beskrevet som at de havde sendt regn for at vande jordens overflade.

Der står også "jorden lade fremspire", altså ikke særlig skabelse som med dyrene, de var allerede i jorden fra tidligere skabelse af verden med alt hvad der skulle være der.

Man kan tænke sig, hvordan kan de korn have overlevet? Når man ser på skabelsesberetningen, så var alt vandet jo i stratosfæren, både under og over, dvs vandet var ikke på jorden pga Guds vrede, altså ville plantekorn have haft gode vilkår til at overleve til denne genetablering og skabelse af verden på ny.


Hvad er gap teorien ?

Hvad mener jeg med skabelse ?


Ny artikel

Jorden, og ikke livet er gammelt, læs om hvad bibelen siger om jordens alder. Læs mere

Ny artikel

En fortsættelse af min påstand, at der er sket en katastrofe efter vers 1. Denne gang med en lille skitsering af at forståelsen går længere tilbage end som så. Læs mere

Nyt design

Det er med stor glæde at jeg kan fremvise den nye side. Jeg går fra at have links, til at have artikler, for at gøre siden mere personlig.