Dag 4

Genesis 1:14-19 14 Derpå sagde Gud: "Der komme Lys på Himmelhvælvingen til at skille Dag fra Nat, og de skal være til Tegn og til Fastsættelse af Højtider, Dage og År
15 og tjene som Lys på Himmelhvælvingen til at lyse på Jorden!" Og således sket det:
16 Gud gjorde de to store Lys, det største til at herske om Dagen, det mindste til at herske om Natten, og Stjernerne;
17 og Gud satte dem på Himmelhvælvingen til at lyse på Jorden
18 og til at herske over Dagen og Natten og til at skille Lyset fra Mørket. Og Gud så, at det var godt.
19 Og det blev Aften, og det blev Morgen, fjerde Dag.

Når man ser på de ord der bruges i grundteksten, så er det klart, at der her ikke er tale om skabelse ud af intet, da det ikke er det ord der bruges, men måske mere en indsættelse i en bestemt sammenhæng der skal høre jorden til, til bestemmelse af dag og nat, til tegn og fastsættelse af højtider, dage og år.

Sol og måne var skabte i begyndelsen, da himmelen og jorden er det fuldendte, det færdige produkt, det fuldt funktionsdygtige.

Hvordan sol og månens tildeling af placering og funktion får vi ikke noget at vide om, måske dagene var længere, eller noget andet, men der er ikke her tale om oprindelig skabelse.

Når vi ser på sol og måne, at de skulle skille dag fra nat, så er det ikke det samme som tales om i dag 1, hvor lys og mørke skulle skilels fra hinnanden. Også selv om lys blev kaldt dag, og mørke kaldt nat på den dag.

Det er også som om, at når planterne skulle frem på dag 3, så tvinger det på en måde en tolkning af dagene på 24 timer.


Hvad er gap teorien ?

Hvad mener jeg med skabelse ?


Ny artikel

Jorden, og ikke livet er gammelt, læs om hvad bibelen siger om jordens alder. Læs mere

Ny artikel

En fortsættelse af min påstand, at der er sket en katastrofe efter vers 1. Denne gang med en lille skitsering af at forståelsen går længere tilbage end som så. Læs mere

Nyt design

Det er med stor glæde at jeg kan fremvise den nye side. Jeg går fra at have links, til at have artikler, for at gøre siden mere personlig.