Dag 5

Genesis 1:20-23 20 Derpå sagde Gud: "Vandet vrimle med en Vrimmel af levende Væsener, og Fugle flyve over Jorden oppe under Himmelhvælvingen!" Og således skete det:
21 Gud skabte de store Havdyr og den hele Vrimmel af levende Væsener, som Vandet vrimler med, efter deres Arter, og alle vingede Væsener efter deres Arter. Og Gud så, at det var godt.
22 Og Gud velsignede dem og sagde: "Bliv frugtbare og mangfoldige og opfyld Vandet i Havene, og Fuglene blive mangfoldige på Jorden!"
23 Og det blev Aften, og det blev Morgen, femte Dag.

Først gør han jorden klar, men beplanter den ikke samme dag, så gør han havene klar, men fylder det ikke med fisk samme dag.

Skulle planterne forekomme samme dag som jorden blev synlig, fiskene samme dag havet opstod, så kunne man måske tolke en periode ind i dagene, men ikke på denne måde, her tvinger det en 24 timers dage ind i tolkningen. Det skulle være usandsynligt, at Gud skulle gøre noget for så bare at lade det ligge, uden med det samme at gøre noget, derfor presser sammenhængen det sammen til 24 timers dage.

Om der er noget andet og mere, kan jeg ikke lige gennemskue lige nu, men der er helt sikkert mere at komme efter.


Hvad er gap teorien ?

Hvad mener jeg med skabelse ?


Ny artikel

Jorden, og ikke livet er gammelt, læs om hvad bibelen siger om jordens alder. Læs mere

Ny artikel

En fortsættelse af min påstand, at der er sket en katastrofe efter vers 1. Denne gang med en lille skitsering af at forståelsen går længere tilbage end som så. Læs mere

Nyt design

Det er med stor glæde at jeg kan fremvise den nye side. Jeg går fra at have links, til at have artikler, for at gøre siden mere personlig.