Dag 6

Genesis 1:26 Derpå sagde Gud: "Lad os gøre Mennesker i vort Billede, så de ligner os, til at herske over Havets Fisk og Himmelens Fugle, Kvæget og alle vildtlevende Dyr på Jorden og alt Kryb, der kryber på Jorden!"

Et billede vil altid være en tolkning, det vil aldrig være det egentlige, men indeholde nogle elementer, tanker af den der har skabt det.

Tanken bag menneskets skabelse er altså at vise nogle tanker om Skaberen, givet et indblik i hvem der står bag, hvordan han er.

I dette billede er der nogle faste elementer, nogle søjler, noget som alle kan genkende.

1 søjle: Tro. Ethvert menneske må have noget at tro på, det må være det der bærer ens liv, om man tror på det ene eller det andet, så har mennesket brug for at tro på noget.

2 søjle: Håb. Håb er den lille stille røst der siger at alt nok skal gå.

Gud er at finde i de tre søjler, og er dermed et vidnesbyrd om Guds autograf.

Vi har altså vidnesbyrdet i os, at Gud er til, for det er så grundlæggende en del af os, at vi slet ikke kan slippe af med det.

Vores længsel efter tro, håb og kærlighed har kun deres fulde opfyldelse i ham som fødte disse søjler ind i os, og som Skaberen af os og vores sjæle, kender han enhver en krog i os, og kan derfor også røåre os dybt i vore hjerter, fordi han kender os og den tanke vi er skabt efter.

Gud må kunne give mig en tro, en tro der har sit ophav i ham og som jeg kan erfare, som kommende fra Gud.

Mennesker har en længsel efter at de ved troen at erfare, vide for vist at noget er rigtigt, at man kan stole på det man tror, og dette behov kan kun Gud give.

Håb, her er vi tilbage til Gud igen, for hvem andre end Gud ved om noget nytter, om alle udveje er prøvet af, om alle veje frem er set efter?

Håb er rækkende ud efter noget der er størrere end hvad jeg lige nu erfarer, men det er troen der får mig til at gribe fat i det.

3 søjle: Kærlighed. Hele vort væsen higer efter dette, det er dybt inde i os, som en søjle der bærer hele huset.

Tro, håb og kærlighed er alle ting der giver en mening med livet, men kærligheden er essensen af det hele, for kærligheden tror og håber som disse to ikke kunne gøåre af sig selv.

Af den grund må man ikke jage efter mere tro, men kærlighed til Gud og mennesker, hvis man ønsker at se troen virksom.


Hvad er gap teorien ?

Hvad mener jeg med skabelse ?


Ny artikel

Jorden, og ikke livet er gammelt, læs om hvad bibelen siger om jordens alder. Læs mere

Ny artikel

En fortsættelse af min påstand, at der er sket en katastrofe efter vers 1. Denne gang med en lille skitsering af at forståelsen går længere tilbage end som så. Læs mere

Nyt design

Det er med stor glæde at jeg kan fremvise den nye side. Jeg går fra at have links, til at have artikler, for at gøre siden mere personlig.