Dag 7

1 Mosebog 2:2 På den syvende Dag fuldendte Gud det Værk, han havde udført, og han hvilede på den syvende Dag efter det Værk, han havde udført;

Det kan være mærkeligt at ordene "og det blev aften og morgen, den syvende dag" ikke forekommer på den syvende dag og at dagen ikke afsluttes.

Måske en antydning af noget dybere, nemlig at den hvile der indtraf ved Jesu død og opstandelse og vor død med ham fra vores egne gerninger, profetisk bliver forudsagt i skabelsesdagene.

Der er nogle steder i bibelen som forkynder begivenheder som allerede fundet sted før de er sket.

Esajas 53:5 Men han blev såret for vore Overtrædelser, knust for vor Brødres Skyld; os til Fred kom Straf over ham, vi fik Lægedom ved hans Sår.

Ordene er skrevet i datid, som noget der allerede har fundet sted, "vi fik lægedom ved hans sår".

Hebræerne 4:3 Thi vi gå ind til Hvilen, vi, som ere komne til Troen, efter hvad han har sagt: "Så svor jeg i min Vrede: Sandelig, de skulle ikke gå ind til min Hvile", omendskønt Gerningerne vare fuldbragte fra Verdens Grundlæggelse.

Her forkynder Gud en hvile fra begyndelsen som Israel kunne have gået ind i, som var bestemt fra begyndelsen, og det er måske det Gud vil med hviledagen, nemlig forkynde hvile fra Guds folks egne gerninger fra Adam af og fremad.

Der er også noget fuldendt, komplet i den syvende dag, der er ikke nogen slutning på denne, som om denne dag aldrig slutter, hvilen er fuldendt, for os at træde ind i som Hebræerne 4.3 taler om.

Altså, en hvile der rent profetisk allerede havde indfundet sig fra skabelsen af.

Men også et profetisk billede for at Gud ikke vil hvile før hele hans gerning er fuldført med verdenshistorien og tusindårsriget som afslutning, som er den endelige hvile og oprettelse for Guds rige.


Hvad er gap teorien ?

Hvad mener jeg med skabelse ?


Ny artikel

Jorden, og ikke livet er gammelt, læs om hvad bibelen siger om jordens alder. Læs mere

Ny artikel

En fortsættelse af min påstand, at der er sket en katastrofe efter vers 1. Denne gang med en lille skitsering af at forståelsen går længere tilbage end som så. Læs mere

Nyt design

Det er med stor glæde at jeg kan fremvise den nye side. Jeg går fra at have links, til at have artikler, for at gøre siden mere personlig.