Hvorfor den hårde dom?

En kritik der ofte kommer fra ungjordskreationisterne er, at hvis der var mennesker der levede før Adam og Eva, hvordan blev de så forsonet? Jeg mener det slet ikke er et problem, omend der ikke står ret meget om det, så mener jeg at vi kan finde svaret i Ezekiel 28.18.

Vi ser af Ezekiel 28, at lucifer stod for lovsangen, at han stod for helligdomme, hvor der tydeligvis kom mennesker I for at tilbede Gud.

Der står I vers 17 at Gud slængte lucifer til jorden, dvs, jorden havde et formål,

Ezekiel 28:17 17 Dit Hjerte hovmodede sig over din Skønhed, du satte din Visdom til på Grund af din Glans. Jeg, slængte dig til Jorden og overgav dig til Konger, at de skulde nyde Skuet af dig.

Ezekiel 28:18 18 Med dine mange Misgerninger, ved din uredelige Handel vanhelligede du dine Helligdomme. Da lod jeg Ild bryde løs i din Midte, og den fortærede dig; jeg gjorde dig til Støv på Jorden for alle, som så dig.

Der var først og fremmest konger, dvs, der var et menneske opbygget system, hvor der var nogle mennesker der herskede over andre mennesker. I vers 19 står der om folkeslagene der kendte ham stivnede af skræk, ved faldet af lucifer.

Hvis vi skal se dette I forhold til Adam og Eva, så kan lucifers fald ikke være sket efter Adam og Evas fald, da slangen allerede fristede Eva I haven. Det må altså være før deres eksistens, fordi Ezekiel 18.17-18 taler om folkeslag og konger.

Jeg mener udfra disse vers at kunne vise at menneskene levede frit iblandt engle, som bla ledte dem I lovsang til Gud.

Jo mere betroet, jo mere kan man forlange siger skriften. Jeg mener det forholder sig på samme måde ved mængden af herlighed fra Gud man er vidne til. Jo mere herlighed, jo hårdere straf hvis man undviger.

Hvorvidt om menneskene også så Gud ansigt til ansigt, står der ikke noget om, men jeg mener at tilstandene ligner dem der skal være I 1000 årsriget, hvorfor jeg ikke skulle undre mig, om de faktisk så Gud ansigt til ansigt, hvad mennesker også skal gøre I 1000 årsriget, ved at Jesus opretter sit rige på jord.

Så derfor kunne Gud uden at tænke på forsoning straffe menneskene så hårdt som han gjorde, fordi de så Guds herlighed I en grad, som vi I skriften ser vidnesbyrd på skal ske I 1000 årsriget, og tidligere tiders kongedømme før Adam og Eva.


Hvad er gap teorien ?

Hvad mener jeg med skabelse ?


Ny artikel

Jorden, og ikke livet er gammelt, læs om hvad bibelen siger om jordens alder. Læs mere

Ny artikel

En fortsættelse af min påstand, at der er sket en katastrofe efter vers 1. Denne gang med en lille skitsering af at forståelsen går længere tilbage end som så. Læs mere

Nyt design

Det er med stor glæde at jeg kan fremvise den nye side. Jeg går fra at have links, til at have artikler, for at gøre siden mere personlig.