I begyndelsen, hvilken dag?

(Ge 1:1)
1 I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden.

Spørgsmålet er, hvornår var begyndelsen? hvilke dag hører det til? den første? eller kunne det i det hele taget være en dag da måske lyset fra solen ikke var der? Som det fremgår senere i kapitlet er lyset i første dag ikke sollys, da solen først fremstår først senere.

(Ge 1:5)
Så blev det aften, og det blev morgen, første dag.

Læg mærke til at Gud taler om nat og dag, før solen og månen, men hvordan hænger det sammen? Kan der være dag uden sol, og nat uden måne? Altså er dette hvad jøderne kalder et REMEZ, en antydning af noget dybere.

Men alligevel kalder Gud det en dag hver gang han har gjort noget, før sol og måne. Så spørgsmålet, hvad gør en dag?

Måske første dag skal forståes som ”første dag i en serie på 7”.

Hvor lang tid der gik fra begyndelsen til dag et, vides ikke, forløb og handling antydes kun om få steder i bibelen, men det ser ud til at der har været en dom, derfor mørket, for Gud skabte ikke jorden øde.

(Is 45:18).
18 Dette siger Herren, himlens skaber, han som er Gud, han som dannede jorden og frembragte den, han som grundfæstede den; han skabte den ikke i tomhed,men dannede den til beboelse:

Et andet problem vi løber ind i er vers 1, for dette med himmelen og jorden er den fuldendte, fuldt beredte skabte, klar til at leve på, men vers 2 giver jo pludselig et andet billede.

Ordet BARA, skabte, er et andet end i resten af kapitlet, og beskriver det fuldendte, færdige.

Altså må vi formode at der var dage før dag 1.


Hvad er gap teorien ?

Hvad mener jeg med skabelse ?


Ny artikel

Jorden, og ikke livet er gammelt, læs om hvad bibelen siger om jordens alder. Læs mere

Ny artikel

En fortsættelse af min påstand, at der er sket en katastrofe efter vers 1. Denne gang med en lille skitsering af at forståelsen går længere tilbage end som så. Læs mere

Nyt design

Det er med stor glæde at jeg kan fremvise den nye side. Jeg går fra at have links, til at have artikler, for at gøre siden mere personlig.