Mennesker før Adam og Eva

Der lyder måske mærkeligt, men det er måske et for et emne, som ikke bliver prædikeet så meget om, og slet ikke af ungjordskreationister, men det står der.

Jeg vil starte i Ezekiel 28, som jo hansler om den skærmende kerub, lucifer.

Keruben blev slængt til jorden i vers 17, og overgav ham til konger, at de skulle nyde skuet af ham.

I vers 18 står der om helligdomme.

I vers 19 står der alle iblandt folkeslagene som så ham.

Der er altså en jord, hvor der er konger, helligdomme, folkeslag, men vi ved jo godt at på 2 eller 3 vidner skal en sag stå fqast, så lad os se på Esajas.

Isaiah 14:12 12 Nej, at du faldt fra Himlen, du strålende Morgenstjerne, fældet og kastet til Jorden, du Folkebetvinger!

Esajas maler det samme billede, af at lucifer blev kastet til jorden, og så står der et beskrivende ord om ham: "folkebetvinger".

Det siger lidt om at hans synd ikke kun var at han ville side på tronen i himmelen, men også om, at han fik hele menneskeheden med i sit oprør, og hvorfor Gud måtte dømme hele jordens befolkning.

Jeremias beskriver dommen for os:

Jeremiah 4:23-26 23 Jeg så på Jorden, og se, den var øde og tom, på Himlen, dens Lys var borte; 24 Bjergene så jeg, og se, de skjalv, og alle Højene bæved; 25 jeg så, og se, der var mennesketomt, og alle Himlens Fugle var fløjet; 26 jeg så, og se, Frugthaven var Ørken, alle dens Byer lagt øde for HERREN, for hans glødende Vrede.

Ordene øde og tom er tohu wa bohu, som er de samme hebræiske ord som i 1 mosebog 1, hvilket også her er brugt til at beskrive en domsfældelse.

Samme domsfældelse henviser David også til:

Psalm 18:16 16 Vandenes Bund kom til Syne, Jordens Grundvolde blottedes ved din Trussel, HERRE, for din Vredes Pust.

Vandenes bund kom til syne, pga Guds vrede endda, altså maler David det billede at jorden blev øde og tom pga Guds vrede, altså var den ikke sådan fra begyndelsen, bunden var heller ikke så synlig som den var i kap 1 oprindeligt.

Esajas siger det samme:

Isaiah 45:18 18 Thi så siger HERREN, Himlens Skaber, han, som er Gud, som dannede Jorden, frembragte, grundfæsted den, ej skabte den øde, men danned den til at bebos: HERREN er jeg, ellers ingen.

Her maler Esajas et billede af, at det der står i 1Mos1 ikke er det oprindelige, "ej skabte4 den øde, men danned den til at bebos", altså beskriver han dermed også formålet med jorden, at der skulle være mennesker på, sådan var det fra begyndelsen siger han faktisk.

Altså er her nok bevis for, at der var mennesker før Adam og Eva.


Note:

Ezekiel 28:12-19 12 Menneskesøn, istem en Klagesang over kongen af Tyrus og sig til ham: Så siger den Herre HERREN: Du var Indsigtens Segl*, fuld af Visdom og fuldkommen i Skønhed. 13 I Eden, Guds Have, var du; alle Slags Ædelsten var din Klædning, Karneol, Topas, Jaspis, Krysolit, Sjoham, Onyks, Safir, Rubin, Smaragd og Guld var på dig i indfattet og indlagt Arbejde; det var til Rede, den Dag du skabtes. 14 Du var en salvet, skærmende Kerub; jeg gjorde dig dertil; på det hellige Gudebjerg var du; du vandrede imellem Guds Sønner. 15 Fuldkommen var du i din Færd, fra den Dag du skabtes, indtil der fandtes Brøde hos dig. 16 Ved din megen Handel fyldte du dit Indre med Uret og forbrød dig; da vanhelligede jeg dig og viste dig bort fra Gudebjerget og tilintetgjorde dig, skærmende Kerub, så du ikke blev mellem Guds Sønner. 17 Dit Hjerte hovmodede sig over din Skønhed, du satte din Visdom til på Grund af din Glans. Jeg, slængte dig til Jorden og overgav dig til Konger, at de skulde nyde Skuet af dig. 18 Med dine mange Misgerninger, ved din uredelige Handel vanhelligede du dine Helligdomme. Da lod jeg Ild bryde løs i din Midte, og den fortærede dig; jeg gjorde dig til Støv på Jorden for alle, som så dig. 19 Alle blandt Folkeslagene, der kendte dig, stivnede af Skræk over dig; du blev en Rædsel, og borte er du for evigt.


Hvad er gap teorien ?

Hvad mener jeg med skabelse ?


Ny artikel

Jorden, og ikke livet er gammelt, læs om hvad bibelen siger om jordens alder. Læs mere

Ny artikel

En fortsættelse af min påstand, at der er sket en katastrofe efter vers 1. Denne gang med en lille skitsering af at forståelsen går længere tilbage end som så. Læs mere

Nyt design

Det er med stor glæde at jeg kan fremvise den nye side. Jeg går fra at have links, til at have artikler, for at gøre siden mere personlig.