Artikler

Grundlag for læsning af 1 Mosebog 1

Intro

Mange siger at bibelen og videnskaben ikke kan fungere sammen, men sådan har det ikke altid lydt, der har var engang hvor videnskab og bibelen gik sammen, hvor mennesker udtrykte deres meninger om at det var sådan.

Vi er jo alle "videnskabsmænd" eller "ved åh så meget" (sagt ironisk)

Bibelen forblir den samme, videnskaben ændrer sig af og til. Man kan spørge sig selv, forstår vi bibelen ret? bør vi ikke bede Gud om at åbne vores forståelse for hvordan Hans Ord skal forståes istedet for at lege teologer og videnskabsmænd?

Når man begiver sig afsted på denne vandring, det at søge Gud for hvordan det er, så må man ikke blive hårdhuddet og insistere på at have fundet løsningen, men man skal forblive blød og føjelig.

Jeg ønsker også at i tager jeres bibelstudier seriøst, ikke bare nøjes med en oversættelse hvis helheden af bibelen siger noget andet end hvad man umiddelbart læser.

Er det virkelig det som bibelens hele budskab siger? at "jorden var øde og tom i begyndelsen"?

Jeg vil forsøge med skriften at klarlægge om det forholder sig sådan, og overveje ordenes rummelighed, de ord som er i samme vers og deres rummelighed, kapitlets helhed og hvad siger resten af bibelen om helheden at det ene kapitel.

Men jeg vil også påpege at de hebræiske lærde ikke er så objektive som de gerne vil give udtryk for at de er, de er tit (især dem som er imod Gap teorien) følelsesmæssigt involveret når de siger at hayah godt kan oversættes blev hvis helheden kræver det, men iværtefalde ikke i vers 2.

En almindelig gennemlæsning af bibelen siger mig at jeg går glip af millioner af informationer, jeg har oplevet at Gud viste mig noget bare ud fra en sætning som var den eneste i bibelen om emnet, og Gud havde noget at sige der.

Skal man finde betydningen af skabelsesberetningen må man gå i dybden, hvilke ord bliver der brugt, hvor bliver de ellers brugt og hvad betyder de der? For at forstå de enkelte vers, må man se helheden, vi skal altså finde hvorfor der står som der gør.

Tilgang til teksten

Den udlægning af skabelsesberetningen jeg tror på hedder gap teorien, og den går ud på at der er en pause imellem vers 1 og 2. De tidsaldre som videnskaben er kommet frem til vil jeg komme ind på ved en senere lejlighed, jeg er måske ikke så enig i deres måde at bruge de beviser de mener at være kommet frem til.

Jeg vil udfra vers 1 vise, at det ikke har noget med resten af kapitlet (dette vil jeg komme ind på i de følgende artikler), dette er om det heles skabelse i en fjern fortid, vers 2 er ikke et udtryk for hvordan det kom fra Guds fingre, men blev det pga oprør iblandt englene.

Fra dag 1 til dag 7 er gen-skabelse af den oprindelige verden, derfor står der at Gud gjorde himmelen og jorden på 6 dage, der står ikke skabte. Uanset hvad man tror skal man altid være åben for at Gud jo ønsker at forme og danne vores forståelse, vi skal ikke holde fast i en forståelse som bibelen alligevel ikke giver belæg for.

En kort gennemgang af 1 Mosebog 1

Vers 1. I begyndelsen, ordet som er oversat "i begyndelsen" har andre muligheder for oversættelser, og det er da også en fortolkningssag at oversætte fra hebræisk til dansk, jeg vil komme ind på hvorfor jeg foretrækker "førhend" i forhold til helheden af verset. Jeg vil komme med konklusioner i de andre artikler med vers 1 i tankerne.

Vers 2 er noget kreationisterne kæmper om, skal der stå "og jorden blev øde og tom" eller skal der stå var. Som ovenfor vil helheden være bestemmende.

Hvad skete der?

Ezekiel 28, Esajas 14, Oprøret, Guds reaktion, Livjatan, Rahab

Dag 1 er af mange sagt, at der skabte Gud lyset, men det står ikke noget sted, der står "der blive lys", jeg vil komme ind på lyset og mørket, hvorfor havde Gud ikke behag i mørket men kun i lyset?, det og andre aspekter vil blive behandlet.

Dag 2

Dag 3

Dag 4

Dag 5

Dag 6

Dag 7

Edens have

1 Mosebog 6

Dom over menneskene og englene.

Universets og jordens endelige restaurering til den nye himmel og nye jord

Problemer med dom og frelse

Slut ord

Kan vi ikke gå til Gud med alt i vores liv, tyder det på at noget er helt galt, Gud er FULD af godhed. Han har skabt os skrøbelige for at han kan have nogen at forbarme sig over. Vi må gå til Gud med alt, selv de ting vi er uenige med andre om, det er sådan en rigdom vi kan få del i hvis vi går til Gud med alt istedet for at gå med det ene og det andet for os selv.


Hvad er gap teorien ?

Hvad mener jeg med skabelse ?


Ny artikel

Jorden, og ikke livet er gammelt, læs om hvad bibelen siger om jordens alder. Læs mere

Ny artikel

En fortsættelse af min påstand, at der er sket en katastrofe efter vers 1. Denne gang med en lille skitsering af at forståelsen går længere tilbage end som så. Læs mere

Nyt design

Det er med stor glæde at jeg kan fremvise den nye side. Jeg går fra at have links, til at have artikler, for at gøre siden mere personlig.