Skabelse

Når jeg siger at jeg tror på skabelse, at alt er skabt og ikke kommet frem på tilfældig viis, så tror jeg at der står en skaber bag det hele. Jeg tror at Gud er til, og at han står bag det hele, og at man kan se af det han har skabt. hvem han er.

Skabelsen af livet og universet hænger nøje sammen med Guds natur, ikke at han har brug for det, men det er de elementer han har valgt at sætte sammen for at vi kan have et sted at bo og de rammer hvor vi kan have fællesskab med ham, og lære ham at kende.

At universet er så stort fortæller mig, at Gud er uendelig stor, og man ikke bare kan lære ham at kende på et livs varighed, for vi ved virkelig så lidt både om universet, og i det hele taget om Gud, men han har valgt at meddele os hans vej til ham ved at Jesus lod sig korsfæste og dø i vort sted.

Den måde han har valgt at meddele dette på er via bibelens Ord, som fortæller om hvem Gud er, en evighed er ikke nok til at lære Gud fuldtud at kende, men i bibelen fortælles der det der skal til at komme ind på denne livsvandring at lære Gud at kende, og som fortsætter i himmelen, om vi når så langt til at komme ind.

Alle mennesker er faktisk uden undskyldning siger bibelen netop pga at alt er åbenbaret for alle mennesker, derfor kan Gud gøre dem ansvarlige for denne viden.

Men Gud ønsker ikke at vi skal gå igennem livet med hele ansvaret på vores skuldre, han ønsker at tage del i byrden, så vi bærer frugt i gerninger og et liv der afspejler hans godhed og kærlighed.

Hvis du kunne tænke dig dette liv hvor du deler alt med Gud, istedet for at leve kun for dig selv uden Guds hjælp til at du kan komme igennem, så tag imod Jesus som din frelser, gå ind på Gud elsker dig.dk og læs videre om hvordan du kommer i himmelen.

Skabelse contra evolution

Skabelse forudsætter en skaber, en der har sat det hele igang, hvor evolution ikke behøver at forudsætte en skaber, men behøver bare tilfældighed, men evolution er på en måde noget sludder, for intet kommer jo ikke af intet, det kan ikke lade sig gøre, altså må livet og universet være skabt.

Orden kommer heller ikke af uorden, det kan ikke lade sig gøre, en udenfra må gribe ind i uordenen og sætter tingene på pladds for at det kan ske.


Hvad er gap teorien ?

Hvad mener jeg med skabelse ?


Ny artikel

Jorden, og ikke livet er gammelt, læs om hvad bibelen siger om jordens alder. Læs mere

Ny artikel

En fortsættelse af min påstand, at der er sket en katastrofe efter vers 1. Denne gang med en lille skitsering af at forståelsen går længere tilbage end som så. Læs mere

Nyt design

Det er med stor glæde at jeg kan fremvise den nye side. Jeg går fra at have links, til at have artikler, for at gøre siden mere personlig.